Avcı DünyasıAvcı DünyasıAvcı Dünyası

İşyerinde Silah Bulundurma

İşyeri (müracaatçının iş adresi) Beypazarı, Çubuk, Kızılcahamam, Elmadağ, Polatlı ve Şerefli Koçhisar İlçelerinden Polis bölgesinde işyeri bulunanlar İlçe Emniyet Müdürlüklerine, bu ilçelerin Jandarma bölgesinde işyeri bulunanlar ise bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir. İşbu altı ilçe haricinde polis bölgesinde işyeri bulunanlar, aşağıda yazılı belgelerle, Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde işyeri bulunanlar ise, Ankara İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir.

 1. Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu. (Emniyet Müdürlüğü kafeteryasında satılmaktadır.) Silah ruhsatı istek formuna; ruhsat yenilemesi yapılacak veya başkasından devir almak suretiyle ruhsata bağlatılmak istenen silaha ait ruhsat bilgileri yazılmalı, MKE kurumundan yeni bir silah satın alınacaksa yine aynı formda belirtilmelidir.
 2. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
 3. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
 4. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
 5. Bulundurma harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek. (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.)
 6. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz.)
 7. Devir müracaatlarında, hem devir eden hem de devir alan kimseler, talepleri ile ilgili dilekçe yazacaklardır.
 8. Silah ruhsat Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birliktegetirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
 9. Devir işlemlerinde, devir eden şahsın silah ruhsatları iptal edilerek emanete alınmış ise emanete alındığına dair teslim tutanağı getirilecek)
 10. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı fotokopisi (iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi (Fotokopi Noterden tasdikli olacak ya da aslı ile beraber getirilecek.)
 11. Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı
 12. İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise, yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı
 13. Karar metninde şirketin adresi, şirkette kimin silah bulundurmasına muvafakat verildiği ve ruhsatın bulundurma ruhsatı olacağı açıkça belirtilmiş olacak.)
 14. Başvuru sahipleri ,1000  (Bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.

 

NOT: İşyerlerine Silah Bulundurma Ruhsatı düzenlenirken İşyeri adresi esas alınacaktır.