Avcı DünyasıAvcı DünyasıAvcı Dünyası

Meskende Silah Bulundurma

İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Beypazarı, Çubuk, Kızılcahamam, Elmadağ, Polatlı ve Şerefli Koçhisar İlçelerinden Polis bölgesinde ikamet edenler İlçe Emniyet Müdürlüklerine, bu ilçelerin Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir. İşbu altı ilçe haricinde polis bölgesinde ikamet edenler, aşağıda yazılı belgelerle, Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise, Ankara İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir.

 

  1. Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu. (Emniyet Müdürlüğü kafeteryasında satılmaktadır.) Silah ruhsatı istek formuna; ruhsat yenilemesi yapılacak veya başkasından devir almak suretiyle ruhsata bağlatılmak istenen silaha ait ruhsat bilgileri yazılmalı, MKE kurumundan yeni bir silah satın alınacaksa yine aynı formda belirtilmelidir.
  2. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
  3. Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.
  4. 4 Adet Renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
  5. Bulundurma harç bedeli yatırılıp makbuz getirilecek. (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.)
  6. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. ( parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz.)
  7. Devir müracaatlarında, hem devir eden hem de devir alan kimseler, talepleri ile ilgili dilekçe yazacaklardır.
  8. Silah ruhsat Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan veya bulundurma ruhsatlı silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birliktegetirilecektir. *60 günlük süre aşılırsa adli işlem yapılır.
  9. Devir işlemlerinde, devir eden şahsın silah ruhsatları iptal edilerek emanete alınmış ise emanete alındığına dair teslim tutanağı getirilecek
  10. Başvuru sahipleri ,1000  (Bin) Lirayı aşan tutarda vadesi geçmiş vergi borcu olmadığını gösterir belge getirilecek.

 

 

RUHSATI YENİLENECEK VEYA DEVİR ALINACAK SİLAH, TAŞIMA RUHSATLI BİR SİLAH İSE

 

1-      Silah taşıma ruhsatı almaya esas teşkil eden görev nedeniyle taşıma ruhsatı almış olanlar (Müfettiş, Genel Müdür, Büyükelçi vb.) bağlı bulundukları kurumdan görevden ayrıldıkları ya da emekli olduklarını gösterir belge getirmelidir.

2-      Şahıs ise; Daha önceki ruhsatı taşıma olup da bulundurma olarak yeniletmek isteyen, iş veya meslek sahipleri, (müteahhitler, sürü sahipleri, kuyumcular vb.) silah taşıma ruhsatı almaya esas olmuş iş faaliyetleri ile ilgili Vergi Dairesi yazısı. (Faal veya terk mükellef olup olmadıklarına dair)

3-      Şirket İse; şirket ortakları, silah taşıma ruhsatı almaya esas olmuş iş faaliyetleri ile ilgili Vergi Dairesi yazısı (Faal veya terk mükellef olup olmadıklarına dair) ile şirketteki görevinin devam edip etmediğine dair ticaret sicil gazetesi getirmelidir.