Avcı DünyasıAvcı DünyasıAvcı Dünyası

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (10. Madde )


İkamet edilen yer (müracaatçının ev adresi) Beypazarı, Çubuk, Kızılcahamam, Elmadağ, Polatlı, ve Şerefli Koçhisar İlçelerinden Polis bölgesi ise İlçe Emniyet Müdürlüklerine, bu ilçelerin Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat etmelidir. İşbu altı ilçe haricinde polis bölgesinde ikamet edenler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma bölgesinde ikamet edenler ise Ankara İl Jandarma Komutanlığına müracaat edeceklerdir.     
Aşağıdaki mesleklerden; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, İçişleri Bakanlığında Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfına dahil görevliler, Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve üyeleri, Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri sınıfından Emekli olanlar ile Emniyet kadrolarında çalışan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine SÜRESİZ olarak Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Tanzim edilir.

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
 
1. Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu. (Emniyet Müdürlüğü kafeteryasında satılmaktadır.) Silah ruhsatı istek formuna; ruhsat yenilemesi yapılacak veya başkasından devir almak suretiyle ruhsata bağlatılmak istenen silaha ait ruhsat bilgileri yazılmalı, MKE kurumundan yeni bir silah satın alınacaksa yine aynı formda belirtilmelidir.

2. Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.

3. 4 Adet renkli fotoğraf ( Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)

4. Ruhsat yenileme Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir.

5. Emekli Emniyet Mensupları Zati Demirbaş silahlarını, Satış senetleriyle birlikte getirecekler.

6. Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )

7. Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.

8. Emekli oluş şekline; hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,

9. Emekli kimlik kartı fotokopisi,

10. Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulnmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu, 

11.  Emeklilik tarihi 6 ayı geçmiş olan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.

12. Süreye Ve Harca Tabii Olanlar; Emekli Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos ve muavin konsoloslar, Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şefleri, Özel kanunlarına göre Demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilatı Amir ve Memurlarının ruhsatları süreye ve harca tabiidir. 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedeli Maliye veznesine yatırılıp makbuz getirilecek. (Harç ücreti Emniyet Müdürlüğümüz binası içerisindeki maliye veznesine, saat 15:45 e kadar yatırılabilir.) Yukarıda sayılan kişiler ayrıca yukarıdaki belgelere ilaveten, Silah Ruhsatı için alınan doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 6 aydır.