Avcı DünyasıAvcı DünyasıAvcı Dünyası

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı

KAMU GÖREVLİSİ TAŞIMA (8.Madde)

1.      Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı Üyeleri ile bu görevde bulunmuş olanlara süresiz silah taşma ruhsatı düzenlenir.
2.      Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Mülki idare amirliği hizmetleri  Sınıfına dahil diğer görevlilere, Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara, Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere, ( Polis, MİT, Gümrük Muhafaza memuru, Orman Muhafaza memuru ve Emniyet Bekçileri),  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya Bu görevde bulunmuş olan Kamu Personeline, Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların Başkanları ile Müsteşar Yrd. Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Özel Kalem Müdürlerine, Devlet Denetleme Kurulu ve Başkanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve Merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile KİT ?lerde asli görevleri ve kadroları TEFTİŞ VE DENETİM olan kamu görevlileri ile Sayıştay, Başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcısı, Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, Daimi Temsilci Yrd. Başkonsolos, Başkonsolos Yrd. Konsolos ve Muavin Konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen dışişleri bakanlığı kadrosunda çalışanlara, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında çalışan; (GİH, TEK.YRD., İŞÇİ. vb.) İçişleri Bakanlığı Merkez Kadrolarında görevli Genel Müdür Yrd. Başkanlar ve Daire Başkanlarına Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı Tanzim edilir.
 
MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
 
1.      Yarım kapaklı dosya ve silah ruhsatı istek formu. (Emniyet Müdürlüğü kafeteryasında satılmaktadır.) Silah ruhsatı istek formuna; ruhsat yenilemesi yapılacak veya başkasından devir almak suretiyle ruhsata bağlatılmak istenen silaha ait ruhsat bilgileri yazılmalı, MKE kurumundan yeni bir silah satın alınacaksa yine aynı formda belirtilmelidir.
2.   4. Adet Renkli Fotoğraf - (Son 1 yıl içerisinde çekilmiş olacak)
3.      Müracaat esnasında nüfus cüzdanının aslı ibraz edilecektir.
4.      Görev Belgesi (mühürlü, açık kimlik dökümlü, müracaat tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş olacak-Emniyet Teşkilatı Personelinden istenmemektedir.)
5.      Silah varsa tespit için getirilecek (Silah ilk defa ruhsata bağlanıyor ise faturası ile birlikte getirilecek. Ayrıca; yenileme veya devir işlemleri için, Kanundan dolayı silah taşımaya yetkisi olmayanlar, Yol belgesi düzenlendikten sonra silahlarını getireceklerdir.
6.      Müracaat esnasında Müdürlüğümüzce parmak izi alınmaktadır. (Parmak izi kayıt formu mevcut olanlar müracaata gelirken getirirlerse yeniden parmak izi almaya gerek kalmaz. )
7.      Ruhsat yenileme Müracaatlarında, Taşıma süresi dolan silahlar, silah nakil belgesi alınmak suretiyle tespit için şubeye getirilecektir. MKE kurumundan yeni silah alınması halinde ise 60 gün içinde fatura ile birlikte getirilecektir.
8.      Silah başka birinden devir alınacak ise; Karşılıklı devir dilekçeleri ve Ruhsat Fotokopisi getirilecek.
9.      Sayıştay Başkan ve üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıklarına dahil Bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların Başkanları ile Müsteşar Yrd., Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlar ile,  KİT  Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları Atama Kararı getireceklerdir.
10.  Köy ve Mahalle Muhtarları ( seçimle gelmek şartıyla), 1721. Sayılı Kanunun  8. Maddesi ile Silah kullanmaya  yetkili  kılınan  Cezaevi 1. ve 2. Müdürlerine,  İnfaz Koruma Başmemurları ile Memurlarına,  2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa  göre, Adalet Bakanlığınca Atanan İcra Müdürleri ile İcra Müdür Yrd. ve Bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1. Mad. istinaden bu görevi ifa eden kişilere, KİT Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarına,  Karayolları Bölge Müdürleri, Bölge Müd. Yardımcıları ve Şube Şeflerine, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Türk Telekomünikasyon Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Kamu İhale Kurulu, Tütün Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Belediye Baykanları ile İl Genel Meclis Üyelerine, (seçimle gelme şartı) bu görevlerde bulunanlar, yukarıdaki belgelere ilaveten; Silah Ruhsatı için alınan doktor raporu. (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu) * Geçerlilik süresi alındığı tarihden itibaren 6 aydır.